Miljöpolicy

Vi vill under vårt arbete ha en sån lite miljöpåverkan som möjligt utifrån de
förutsättningar vi har.
Vi städar i största mån med produkter som är snälla mot miljön. Stodona ska även:
• Informera och engagera all personal om miljöfrågor.
• Sträva efter bästa miljöval och använda så miljöskonsamma produkter som möjligt
utifrån de krav som våra kunder ställer.
• Gå igenom miljöpolicyn med alla anställda.
• Vi arbetar för ständiga förbättringar och med att förebygga och minimera negativ
miljöpåverkan från varor, förpackningar, transporter och från verksamheten i övrigt.
• Arbeta för ökad återvinning av material och utrustning om det innebär en vinst för
miljön.
• Hushålla med energi
• Underleverantörer ska alltid uppfylla våra miljökrav.

Kvalitetspolicy

För att bjuda in en städfirma i sitt hem eller till sin verksamhet krävs att man känner
förtroende. För att få och behålla våra kunders förtroende arbetar vi aktivt för att
utveckla och förbättra kvaliteten på våra tjänster och stärka våra medarbetare.
Stodona har ett mål om att ha 100% nöjda kunder, det får vi genom att leverera
kvalité vid varje uppdrag.
För att säkerhetsställa kvalitén och att det är helt rent hos alla kunder ska vi:
• Alla kunder och medarbetare ska ha metodbeskrivningar och frekvenser för varje
uppdrag.
• Gå igenom kvalitetspolicy med alla anställda.
• Alla anställda i Stodona ska vara medvetna om betydelsen av hög städkvalite.
• Egen kontroller görs av personal efter varje avslutat arbete.
• Synpunkter och klagomål ska åtgärdas omedelbart eller senast inom 24h.
• Underleverantörer ska alltid uppfylla våra kvalitetskrav.